LAJMET E FUNDIT

Një kryevepër e fuqisë teurgjike

https://lajmpress.org/nje%cc%88-kryevepe%cc%88r-e-fuqise%cc%88-teurgjike/

FESTIVALI NDËRKOMBËTAR I POEZISË

LAJMET E FUNDIT NGA PORTALI

Rati Saxena

My luminous Forest

Dr. Luljeta Abdullahu

Mitko Gogov

Mbi Lindjen dhe Jetën

Ljiljana Bursać

Bruno Ferron

Fevzi Kafexhiu

POEZI

VIDEO

Music

the links to Youtube Orient Music ">abed azrie   https://www.youtube.com/watch?v=Uu8zT95O-H0 https://www.youtube.com/watch?v=Z1J3FZmhyW0 https://www.youtube.com/watch?v=HdRu-DmUtSo https://www.youtube.com/watch?v=FU1mbtAzyX0 https://www.youtube.com/watch?v=8Z5EjAmZS1o https://www.youtube.com/watch?v=VoNai5i0qOI&t=121s https://www.youtube.com/watch?v=1mHuf8owjoQ https://www.youtube.com/watch?v=K-v1DrB9xVA https://www.youtube.com/watch?v=mEIpU_hBiaY https://www.youtube.com/watch?v=Qmbxge3rxgs https://www.youtube.com/watch?v=FkSSdaozkiA https://www.youtube.com/watch?v=Frd8lvIzcM4 https://www.youtube.com/watch?v=X-idP23bHCg https://www.youtube.com/watch?v=8mvEXQOE2SM https://www.youtube.com/watch?v=WFJE9pXQLqk https://www.youtube.com/watch?v=q4GWnDA5u5E https://www.youtube.com/watch?v=0FdNlhZAYBE https://www.youtube.com/watch?v=qRZmdzCGLYw https://www.youtube.com/watch?v=9uKVI6_Fm4g

Interview with Fahredin Shehu by Andrew Singer- Trafika Europe

https://www.mixcloud.com/TrafikaEurope/fahredin-shehu-interview/?fbclid=IwAR3gpac59PukVCIpQAHLyc9qNnRHU30_TuXQ3eMJHyXUPRoiroRWzxCTky0 A wonderful treat!! Conversation with Fahredin Shehu (38-minute audio)...

OPINIONE

Translate »