Anton Gojçaj

Anton Gojçaj

144
0
SHARE

Anton Gojçaj lindi në vitin 1966 në Podgoricë, Mal i Zi. Poezinë e parë e ka botuar në revistën “Koha” në vitin 1981. Librin e parë, me titullin e thjeshtë “Poezi” e botoi në vitin 2001 në Tuz, të cilin e ribotoi në vitin 2011 në Lezhë, me titullin e ndryshuar “Dëgjohet një violin, në suferinë…”. Ky vëllim u përkthye në gjuhën angleze nga Peter M. Tase dhe u botua me titullin    “A VIOLIN IS HEARD FLOWING IN A TORMENT”  te botuesi LULU.COM, SHBA,  në vitin 2012. Përveç librit në anglisht, poezi të veçanta i janë përkthyer dhe botuar në gjuhën malazeze-serbe-kroate-boshnjake dhe në frëngjisht.

Ka botuar disa libra me tregime, vështrime kritike dhe studime, kurse romani “Passio” deri tani ka pasur tri botime në gjuhën shqipe (Prishtinë 2004, Lezhë 2010, Podgoricë 2015) dhe një në gjuhën malazeze (me titullin PASIJA, Podgoricë 2015).

Punon në Entin e Shkollimit në Podgoricë. Jeton në Tuz.

 

 

GJYSMA E BOTËS

 

 

më vjen keq që nuk di të këndoj si yjet

më vjen keq që nuk di të hesht si yjet

 

si yllin të të shoh ngado që të shkoj

se yll je

si yllin të më shohësh ngado që të shkoj

megjithëse nuk jam yll

 

 

 

 

 

BUZËQESHJA E GJELBËR

 

 

bari është i gjelbër

si buzëqeshja e motrës

si vajzë e puthur së pari

para se t’i çelë sytë sërish

 

bari është i gjelbër

si thellësi e detit

mozaik në qiell netësh poetike

krejt lumturia tokësore kjo është

dhe nyje tragjike

 

në brigjet e lumenjve të rinisë

bari gjithmonë është i gjelbër

 

 

LUMI  PA UJË

 

në shtratin e thatë të lumit të vendlindjes

çuditërisht shumë shishe të hedhura

pa kapakë pa lëng pa mesazhe

e zalli i lakuriqësuar është vetëm

një kolonë e gjatë ushtarësh krushqish besimtarësh

me buzëqeshje të shtrydhur

e zënë rob në aporinë e tretë të Zenonit

për shigjetën pikën dhe pamundësinë e lëvizjes

 

as përpara as mbrapa

në mungesë të ujit

 

s’ dëgjohen më as bretkosat lokale

farefis me ato të  Aristofanit

kanë ngordhur nga malli për prapësitë e fëmijëve

ose kanë ikur nga gjarpijt

 

kur shterret uji

edhe sa kohë shkruhet emri i lumit në harta

 

 

 

 

ARKIVA   E ARKETIPAVE

 

 

Ja këmisha e përgjakur e Jozefit

shitur nga vëllezërit gjelozë…

gjymtyrët grima-grima

të Laokonit

dhe gjiri i lënë  jashtë

i Rozafës,

tani në kavanoz.

 

 

Ja plan-projekti i Dalilës,

zbuluese e sekretit,

që Samsonit bashkë me flokët

t’i presë trashëgimitë.

Dhe peri të cilin kurrmë

s’arriti ta kalojë nëpër vesh të gjilpërës

nëna e Gjergjit,

qysh ditën që peng ia morën fëmijët.

 

 

Edhe ankimimi i radhës,

I njerkës në gjyq…

Se gjoja, kronikani

e paska shtrembëruar faktografinë,

në përrallën e Hirushes…

 

 

Një qengj n’ udhëkryq

blegërin!

Ka frikë nga mjegullat e fushës…

 

 

 

 

Në anglisht:

 

HALF OF THE WORLD

 

 

I am saddened to be unable to sing like stars

I am sorry that I don’t know to be quiet like stars

To see just like a star everywhere I go

You are like a star To see me like a star anywhere I go

Although I am not a star

 

 

GREEN SMILE

 

The grass is green
just like the sister’s smile
like a girl’s first kiss
before she would flourish her eyes again
the grass is green

As the sea’s depth
a mosaic in a sky of poetical nights
this is allheartedly the earthly happyness
and a tragic point
in the shores of a student’s rivers
the grass is always green

 

 

 

 

 

WATERLESS RIVER

 

 

On a dry bed of the birthplace’s river

Surprisingly many thrown bottles

Without a cork, juiceless with no messages

 

Naked stone is alone

a endless row of soldiers, in laws worshipers

with a squeezed smile

kidnapped on the third aphorism of Xenon

for the arrow, target and impossible movement

 

Neither up front neither on the back

with lack of water

are not heard the local frogs

all family with those of Aristophanes

have died from longing for the kids’ deeds

or escaped from snakes

 

When water is gone

How much time will be written the river’s name on maps

 

 

 

 

NO ONE UNDERSTANDS THE FOX

 

 

Wanted to become vegetarian

To juice her mouth with a single grape

 

But the trickster was mixed with stars

And did not know where the stair were

 

with dripping saliva could not go in the sky

Smiled a hidden spider

 

full of dignity

with the tail as a comet

the fox wrote a complain letter

to the architect of the world

 

The tricks

She would not swallow

 

(Translated from Albanian:   Peter M. Tase)

 

 

 

 

 

 

Në gjuhën malazeze:

 

 

POLA SVIJETA

 

žao mi je što ne znam pjevati k’o zvijezde

žao mi je što ne znam ćutati k’o zvijezde

 

 

kao zvijezdu da te vidim gdjegod poš’o

jer zvijezda si

kao zvijezdu da me vidiš gdjegod poš’o

iako nisam zvijezda

 

 

 

 

ZELENI OSMJEH

 

trava je zelena

kao sestrin osmjeh

kao djevojka prvi put ljubljena

prije nego ponovo otvori oči

 

trava je zelena

kao dubina mora

mozaik na nebu pjesničkih noći

čitavo zemaljsko blaženstvo je ovo

i tragičan čvor

 

na obalama rijeka mladosti

trava je uvijek zelena

 

 

 

RIJEKA BEZ VODE

 

 

u suvom koritu zavičajne rijeke

iznenađujuće mnogo bačenih flaša

bez poklopaca bez tečnosti bez poruka

a razgolićeni pijesak je samo

jedna duga kolona vojnika svatova vjernika

iscijeđenog osmijeha

zarobljena u trećoj zenonovoj aporiji

o strijeli tački i nemogućnosti kretanja

 

ni naprijed ni nazad

bez vode

 

ne čuju se više ni lokalne žabe

u srodstvu sa onim aristofanovim

pocrkle su od tuge za nestašlucima djece

ili su pobjegle od zmija

 

kad presuši voda

koliko dugo se još piše ime rijeke na kartama

 

    (preveo: autor)

 

SHARE
Previous articleMario Rigli
Next articleAbdulkadir Musa

LEAVE A REPLY