Besa Hoxha Beqiri- Kosova

Besa Hoxha Beqiri- Kosova

2228
0
SHARE

Besa Hoxha Beqiri, doktore e shkencave letrare, përveç monografive dhe punimeve shkencore, shkruan edhe poezi. Ajo vije nga Shkupi në Rahovec dhe vazhdon të frymëzohet, në përgjithësi, nga jeta njerëzore dhe posaçërisht me luftën për një jetë më të mirë. Ka publikuar përmbdhjen me poezi “Eshtrat e ringjalljes”.

BesaHoxhaBeqiri, Literature Science PhD, besides monographies and science work also is writing poems. Coming from Skopje into Rahovec she did continue being inspired by human life in general and specially with fight for better life. She did published the poem book ”Bones of resurrection”.

Furtunë jete

Ha mishin e kokës së një kafshe
Sa pak që ka …

E truri i njeriut peshon më tepër

Pse i akuzojnë kanibalistët
Kur kanë qenë më të kursyer

Life fortune

I eat the flash from the head of an animal
It’s so little

The brain of man it’s heavier

Why do us blame cannibals
When they were more economist

Ringjallja

Shuaj etjen me njomësinë e buzëve
Të jetës a vdekjes …
Në udhëkryq drejt së panjohurës
Prish busullën me frymëmarrjen e vështërsuar.

Vdekja luan lojë që nuk e fiton
Optimizmi është më i madh se zhgënjimi

Hapëroj përpara me guxim
Drejt shkallëve të qëllimeve
Më e fortë se kurrë.

Dhimbja forcon guximin

Ringjallja hap niansat shumëngjyrëshe të mundësive

Resurrection

I quench my thirst with my lips
Of life or death …
On the crossroads of the unknown
Blasting the compass with trouble breathing

Death plays a game that cannot be won
Optimism is greater than disappointment

I tread forward with courage
Towards stairs of goals
Stronger than ever

The pain strengthens courage

Resurrection opens the colors of opportunities

Heshtja

(Ti) hesht
Bota rrotullohet
Fjala verbohet
Ëndrra shuhet

(Unë) hesht
E bardha nxihet

Shuaj etjen me fjalë
Vras dëshirën me heshtje

Përsëri …
Flaka e jetës
Gllabëron unin

Heshtje apo dëshirë!?

Kur e tashmja përqesh të djeshmen
E nesërmja do të përbuz të sotmen
Protagonistët ndryshojnë rolet
Ndryshojnë pezmin në përkrahje
E përkrahjen në pezëm vullkanik

(Ai) hesht
Jeta me hapa të shurdhër
Zhduket në pakthim

Biri pështynë të atin në fytyrë
Heshtim …

26.11.2015

Mute

(You) silence
World spins around
Word goes blind
Dream shuts down

(I) Silence
White goes black

I extinguish my thirst with words
Kill desire with silence

Again …
Life flames
Engulf ego

Silence or desire?

When the present mocks the past
The future mocks the present
Actors changing roles
Yarrow in support
Support into volcanic yarrow

(He) silent

Life with deaf steps
Disperse in the no return

Sons splits father in the face
Mute …

LEAVE A REPLY