Burim Myftiu

Burim Myftiu

2505
0
SHARE

Burim Myftiu – MA në Arte Pamore lindur më 1961, në Prizren. Ligjërues, fotograf, kurator dhe artist vizual shqiptaro-amerikan. Është anëtar i Këshillit të Arteve i New Haven në Shtetin Connecticut.
Ai është gjithashtu themelues i KIPA – Kosova Images Photo Agency. Ka shërbyer si përfaqesues rajonal ndërlidhës për FIAP -“Federation International de l’Art Photographique”.
Në vitin 2003 ai e bashkëthemeloi KAFK – Kolektiv i Artit Fotografik i Kosovës. Myftiu është edhe bashkëthemelues dhe drejtor i DOKUFEST – Festival Ndërkombëtar i Filmit Dokumentar dhe të Shkurtër, Prizren. Në 2011 u emërua nga Komisioni Evropian, Ambasador i Kultures i Kosovës.
Eshte kurator i ekspozitave ndërkombëtare të fotografisë:
“Gjon Mili”, 2006 dhe 2010, Galeria Kombëtare, Prishtinë.
“DOKUFOTO”, 2002 – 2005, Prizren
“Istanbul – Ara Guler”, Galeria Nacionale, 2011, Prishtinë.
“Fokus AWARD”, Fier, 2017-2021
“Gjon Mili Photography Days” – Drejtor Artistik/Kurator – 2018, 2019, Korçë.
Ai është anëtar i jurive në: festivale të filmit, konkurse të fotografisë dhe iventeve tjera ndërkombëtare.
Puna e Burim Myftiut është prezantuar në publikime, libra, galeri,
koleksione dhe ekspozita të fotografisë në Shqipëri, Kosovë, Shtetet e Bashkuara dhe Evropë.
Projektet e tij afat gjata janë: Trance, Remembrance, Symbiosis, Monophase,
Missing, Strada.
Është i përfaqësuar nga Galeria PABA, në New York dhe New Haven, Connecticut.
Disa nga ekspozitat e veçuara:
“Kosova Mon Amour”, Galerinë Ndërkombëtare e Arteve, Yale,
New Haven, Connecticut, SHBA, 2000.
“Broken Dreams” Museum Künstlerhaus, Bregenz, Austria, 2009.
“Utopia në Kaos”, Galeria Nacionale e Kosovës, 2010. “Missing” Merinos Gallery, Bursa Photo Festival, 2011.
“Trance” Lea Gallery, University of Findlay, Findlay
Ohio, 2018. “Remembrance” Galeria Nacionale e Maqedonisë së Veriut “ Çifte Hamam”, Shkup, 2021.
Burim Myftiu jeton dhe punon në SHBA dhe Kosovë.
www.myftiu.com

+38649377888

+37744377888

 

Gorgeous Gallery of Maestro Burim Myftiu

 

Burim Myftiu – MA in Visual Arts is born in 1961, in Prizren. He is Albanian American lecturer, art curator, visual artist and photographer. He is a member of the New Haven Arts Council in State of Connecticut. He is also the founder of KIPA – Kosovo Images Photo Agency. Myftiu served as regional liaison representative for FIAP – “Federation International de l’Art Photographique”. In 2003 he co-founded KAFK – Photo Art Collective of Kosova. Myftiu is also the co-founder and director of DOKUFEST – International Documentary and Short Film Festival, Prizren. The European Commission appointed him the Ambassador of Culture of Kosovo in 2011. He is the curator of international photography exhibitions: “Gjon Mili”, National Gallery of Kosova, Prishtina, 2006 and 2010. “DOKUFOTO”, Prizren, 2002 to 2005. “ISTANBUL – Ara Guler”, National Gallery of Kosova, Prishtina, 2011. “Fokus AWARD”, Art Gallery, Fier, 2017-2021. “Gjon Mili Photography Days”, Art Director , Korça, 2018-2019. He serves as a jury member in film festivals, photography competitions and other international events. The work of Burim Myftiu has been presented in publications, books, galleries, state and private collections and photo exhibitions in Albania, Kosovo, USA and Europe. His long-term art projects are: Trance, Remembrance, Symbiosis, MonoPhase, Missing, Strada. His work is represented by PABA Gallery in New York and New Haven, Connecticut.
Some of his exhibitions: “Kosova Mon Amour”, International Art Gallery, Yale, New Haven, Connecticut, USA, 2000. “Broken Dreams” Museum Künstlerhaus, Bregenz – Austria, 2009. “Utopia in Chaos”, National Gallery of Kosovo, Prishtina, 2010. “Missing”, Merinos Cultural Center, Bursa Photo Festival, 2011. “Trance” Lea Gallery, University of Findlay, Findlay, Ohio, 2018. “Remembrance” National Gallery of North Macedonia “Çifte Hamam”, Skopje, 2021. Burim Myftiu resides and works between United States, Kosova and Albania. www.myftiu.com

LEAVE A REPLY