ESAT VALLA

ESAT VALLA

1067
0
SHARE

Esat Valla (1944,Gjakovë), shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa të mesmen të Artit në Pejë më 1965.

U diplomua në fakultetin e Arteve Figurative në Beograd më 1971,drejtimin e pikturës tek profesori Zoran Petroviq.

Kreu studimet pasuniversitare në fakultetin e Arteve Figurative në Beograd po tek i njëjti profesor më 1981. Në vitin 1972-76 punoi si pedagog në shkollën e mesme gjimnazi”Hajdar Dushi” në Gjakovë.

Ai ligjëroi klasën e pikturës në Fakultetin e Arteve që nga viti 1976 me titullin profesor ordinar në Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i Shoqatës së Artistëve Figurativ të Kosovës prej vitit 1974,ndërkaq nga viti 1982-1984 ka qenë kryetar i Shoqatës së Artistëve Figurativë të Gjakovës, si dhe nga viti 1990-1996 ka qenë kryetar i Shoqatës së Artistëve Figurativ të Kosovës. Është pjesëmarrës i ekspozitave kolektive si dhe atyre personale me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar. Veprat e tij gjenden në galeri,muze dhe shumë koleksione private.

Udhëtimet studimore: Itali,Francë,Spanjë,Portugali,Poloni,Çekosllovaki dhe Greqi.

Ekspozitat personale të përzgjedhura: 1972 Beograd,Universiteti i Kollarcit 1972 Shabac,Shtëpia e Armatës 1983 Prishtinë,”Klubi i Artistëve” 1991 Prishtinë,Galeria e Arteve 1991 Prizren,

Caffe Galeria “Vatra” 1992 Gjakovë,

Caffe Galeria “Drini” 1994 Pejë,

Galeria “Evergreen” 1996 Prizren,

Galeria “Rada” 2000 Prishtinë,Galeria kombëtare e Kosovës 2001 Gjakovë,

Galeria e Qytetit”Vizioni 2000” 2005 Tiranë,Galeria Kombëtare e Shqipërisë 2006 Istanbul,

Contemprary Art Gallery”Pi” 2013 Prishtinë,

Galeria Kombëtare 2013 Gjakovë,

Pallati i Kulturës Ekspozitat kolektive të përzgjedhura: 1970 Beograd,

Gjenerata 69-70,Galeria e SHAFS 1973 Prishtinë,

Ekspozita e SHAF të Kosovës,foajeu i Teatrit PK 1974 Prishtinë,

Salloni I Pranveror,foajeu i Teatrit PK 1975 Prishtinë,

Salloni II Pranveror,foajeu i Teatrit PK 1975 Prishtinë,

Arti Bashkëkohor i Kosovës,foajeu i Teatrit PK 1976 Prishtinë,

Salloni III Pranveror,foajeu i Teatrit PK 1977 Prishtinë,Sallon IV Pranveror,foajeu i Teatrit PK 1978 Prishtinë,

Salloni V Pranveror,foajeu i Teatrit PK 1978 Prizren,Lidhja Shqiptare e Prizrenit,

Shtëpia Muze e Lidhjes 1978 Beograd,

Krijimtaria,PA “Cvijeta Zuzoriq” 1978 Tiranë,

Ekspozita e Lidhjes,Galeria e Arteve 1978 Keln,Art bashkëkohor i Kosovës,

Galeria QKI e RSFJ 1979 Paris,

Ekspozita e artistëve kosovarë,GQKJ 1979 Prishtinë,

Salloni VI Pranveror,Galeria e Arteve 1979 Banjallukë,

Salloni IX Vjeshtor,Shtëpia e Kulturës 1980 Prishtinë,

Salloni VII Pranveror,Galeria e Arteve 1980 Çaçak,

Ekspozita Memoriale N.Petroviqit,GA “N.Petroviq” 1980 Prishtinë,

Ekspozita e Mësimdhënësve të AA,Pallati I Rinisë 1980 Maribor,Trienalja Jugosllave e Artit ekologjik,

Rastavni Sallon 1980 Beograd,

Arti bashkëkohor i Kosovës,Qendra “Sava” 1980 Beograd,Bota në të cilën jetojmë,

Galeria e Shtëpisë së APJ 1981 Prishtinë,Bienalja e IV e vizatimit,Galeria e Arteve 1982 Dubrovnik,

Arti bashkëkohor i Kosovës,Galeria Artistike 1983 Prishtinë,

Salloni XI Pranveror,Galeria e Arteve 1984 Prishtinë,

Salloni XII Pranveror, Galeria e Arteve 1984 Prishtinë,Ekspozita e profesorëve të Akademisë GA 1985 Prishtinë,

Bienalja VI e vizatimit,GA 1985 Cairo (Egjipt),

Arti Bashkëkohor I Kosovë,Galeria “Akhnaton” 1986 Prishtinë,

Salloni XIII Pranveror,GA 1986 Split,Trienalja e Formatit të vogël,Galeria e qytetit 1987 Prishtinë,Salloni XIV Pranveror,GA 1987 Beograd,

Ekspozita pranverore e SHAFS,SHAFV,SHAFK,Pavijoni “C.Zuzoriq” 1989 Prishtinë,Salloni XVI Pranveror,GA 1990 Prishtinë,Salloni XVII Pranveror,GA 1990 Prishtinë,

Ekspozita Jubilare e Galerisë së Arteve,GA 1990 Prishtinë,Ekspozita vjetore e SHAFK,kushtuar N.Terezës,

GA 1990 Cetinë,Salloni XIII i Cetinës,

Muzeu Artistik i RSMZ 1991 Prishtinë,

Salloni XVIII i vizatimit,GA 1991 Gjakovë,

Bienali i IX i vizatimit,GA 1992 Tiranë,

Ekspozita gjithëshqiptare,GA 1993 Tiranë,

Java e kulturës Kosovare,

Muzeu kombëtar 1994 Prishtinë,

Salloni XXI i Nëntorit,Kafegaleria “Koha” 1994 Prishtinë,

Shprëngulja plagë shekullore e popullit tonë 1994 Ulqin,

Shprëngulja plagë shekullore e popullit tonë,Galeria e Kalasë 1995 Prizren,

Salloni XXII i Nëntorit ,Galeria “Rada” 1996 Prizren,

Bielnali i X i vizatimit, Galeria “Rada” 1996 Prishtinë,

Salloni I XXII i Nëntorit,Hani I 2 Robertëve 1997 Stamboll,

Java e kulturës Kosovare,Pallati I Kulturës 1997 Prishtinë,

Salloni XXIV i Nëntorit,Kafegaleria “Koha” 1998 Prishtinë,

Salloni XXV i Nëntorit,”Han I 2 Robertëve” 1999 Prishtinë,

Salloni XXVI i Nëntorit,GA 1999 Prishtinë,

Golgota Kosovare,GA 2000 Gjilan, Flaka e janarit,

Shtëpia e Kulturës 2001 Prishtinë,

Salloni XXIX i Nëntorit,Muzeu i Kosovës 2002 Prishtinë,

Salloni XXX i Nëntorit,

Muzeu i Kosovës 2003 Augsburg, Ecke Gallery,

Arti bashkëkohor i Kosovës 2003 Prishtinë,

Salloni XXXI I Nëntorit,GA 2004 Prishtinë,Bombay Gallery,

Arti Bashkëkohor i Kosovës 2004 Prishtinë,

Salloni XXXII I Nëntorit,

GA 2005 Prishtinë,

30 Vjetori i Fakultetit të Arteve,GA 2005 Prishtinë,

600 Vjetori i lindjes së Skënderbeut,

GA 2005 Antalya,Muzeu i Qyetit 2006 Antalya,

Muzeu i Qytetit Shpërblimet 1974 Shpërblimi i publikut,

Salloni i I-rë pranveror 1978 Shpërblimi i Lidhjes së Prizrenit 1980 Shpërblimi i Sallonit të VII-të Pranveror 1982 Shpërblimi “Mosha Pijade”në Sallonin e XI-të Pranveror 1983

Shpërblimi i Qytetit të Prishtinës për pikturë 1988 Shpërblimi i Sallonit të XVI-të pranveror 1991 Shpërblimi për vizatim në Bienalin e IX-të 1994 Shpërblimi për pikturë sipas konkursit “Shprëngulja plagë shekullore e popullit tonë”

LEAVE A REPLY