Niels Henrik Hooge- Denmark

Niels Henrik Hooge- Denmark

1557
0
SHARE

Niels Henrik Hooge, magjistër i Drejtësisë dhe magjistër i Arteve në Filozofi. Interesimi i tij i madh në ambient dhe qëndrueshmëri daton qysh para shumë kohës dhe ai këtë e manifeston në aktivizim, bashkëpunim me OJQ të ndryshme në Danimarkë dhe më gjerë, si dhe në shumë lloje të shkrimeve.  Përveç shkrimeve editoriale në revista të mjedisit, ai ka publikuar disa libra, duke përfshirë romanin më të fundit të titulluar ”Kosova” (2016) dhe koleksionin e poezive “Grøn nation” (Green Nation, 2015), “Miljødigte” (Poezi për Mjedisin, 2018), “Miljødigte 2” (Environmental Poems 2, 2019) and “Miljødigte 3” (Environmental Poems 3, 2021).

Poezitë në vijim janë nga koleksioni “Grøn nation” (Green Nation, 2015), duke iu falënderuar shtëpisë botuese Mellemgaard.

             Portret i aktivistit të gjelbër

                               Parodi e një CV-je:

                                           Profesoni: Ndërtues i

                 Një bote te re.

                                          Udhëtues në vetëdijen ekologjike.             

                                          Lloji: Klishe prej intelektuali.

                                          Jo vetëm reflektues, po edhe burrë

                                          Apo grua vepruese.      

                                           Vetpërshkrim: Fitues dhe lehtësues i progresit shoqëror.

                                           Edukimi: Shkolla e goditjeve të rënda.

                                           Ekspert në rritje dhe ulje.   

                                           Motivimi: Solidariteti me të dobëtin

                                           dhe të shtypurin, biosferën dhe krijesat e gjalla.

                                           Stabiliteti: Njëqind për qind.

                                           Nuk mund të korruptohet apo bindet.

                                           Forca shtyse: Indinjata (bashkë me një presion të brendshëm

                                           konsiderueshëm).

                                           Drejtimi: Ndjek principe

                                           të pandryshueshme.

                                           Interesat: Shpërfaq intriga

                                           që zakonisht dështojnë.

                                           Referenca: Tradita

                                           revolucionare.

                                           Shkon lartë në valën historike

                                           Kur bota përmbytet.

                                           Orari i punës: Aktiv më së shumti

                                           Kur bota është në rrezik.

                                           Por është i famshëm vetëm për kohë

                                           Të shkurtër.

                                           Rroga: Punon pa pagesë

                                           dhe vazhdimisht.

                                           Është i gatshëm të sakrifikojë jetën familjarë

                                           si dhe çdo gjë tjetër.

                                           Rrjeti: E gjithë bota.

                                           Ambicia: Të fluturojë si raketë

                                           Në qiell si shenjë e agimit të një kohe të re.

.

            Përshkrimi metafizik i kombit të gjelbër

                       Kombi i gjelbër ka këto karakteristika:

                               Rrjedh nga nevoja për të filluar

                               dhe mirëmbajtur zhvillimin e qëndrueshëm

                               dhe përmban në vetvete rezultatin primar

                               të këtij zhvillimi     .

                               Është njëkohësisht mundësi dhe realitet

                               dhe lëvizje që udhëhiqet nga mundësia

                               në realitet.

                                Tranzicioni i së gjelbrës botërore:

                                Si kauzë, është fillimisht – në lidhje

                                me vetveten – sepse përmban efektin

                                personal të saj.

                                Andaj, zhduket nëse është shkaqet ose pasojat

                                hiqen dhe materializohen dhe
                                njëra nga ta vjen në ekzistencë.

                                Kombi i gjelbër mund të ekzistoj apo të mos ekzistojë

                                si mundësi apo nevojë, mirëpo nuk mund

                                të ekzistojë si të dyja në të njëjtën kohë: Nëse nuk do

                                të ekzistonte, do ta kishte të pamundur të ekzistonte
                                këtu dhe tani dhe nëse vetëm do të ishte

                                e mundshme, nuk do të mund të ekzistonte në të ardhmen

                                përveç nëse do të ishte e nevojshme.

                                Sidoqoftë, ekziston apo jo domosdoshmërisht

      nuk do të thotë se është një vlerë e shtuar për konceptin

      i cili tashmë posedon të gjitha pronat

      e nevojshme.

                                Andaj edhe si mundësi, kombi i gjelbër

      është i nevojshëm por edhe si joekzistent,
      ai ekziston.

                                Edhe pse i nevojshëm, nevoja e tij është shkaktuar

      nga diçka tjetër. Andaj, është edhe
                                objektive dhe shkak i një përfundimi.

                                Nevoja e tij rrjedh nga nevoja për

mbrojtje të mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm,
     që përmban arsye, sepse është arsyeja e vetme efikase,
     është gjithashtu qëllim në vetvete.

.                               

                                Si objektivë kryesore, kombi i gjelbër nuk

      e justifikon asnjë mënyrë, vetëm ato të cilat

      do të ishin të lejueshme, jo vetëm për

      realizimin e kombit të gjelbër, por

      edhe për çfarëdo qëllimi tjetër.

                                Në kapacitetin e saj si objektivë dhe mënyrë,

                    posedon të gjitha karakteristikat që duhen

      për të pasur qëllim dhe mënyrë, p.sh. të njëjtat prona

      mund të gjenden në qëllime e mënyra të tjera

      por jo në të njëjtën masë.

                                Shembuj të këtyre pronave janë: Nevoja,

      efikasitetit, integriteti, liria,
      drejtësia, kohezioni, cilësia, cikli i gjatë jetësor,

      mirësia, solidariteti, mëshira dhe

      e vërteta.

Kombi i gjelbër mishëron përmbajtjen maksimale të këtyre pronësive në lidhje me pronat vetjake dhe të ekuilibrit të përbashkët.

.

                                     Ky maksimum përmban

          objektivin që të gjitha qëllimet e tjera

          të ngjashme që aspirojnë të përmbushen

          dhe standardin me të cilin e

          matin veten.

                                    P R A N D A J P R E T E N D O J M Ë:

                                   Kombi i gjelbër është njëkohësisht

        qëllim dhe mënyrë, shkak dhe pasojë,

        mundësi, nevojë, lëvizje dhe

        realitet.

              Të jemi apo të mos jemi të gjelbër – kjo është pyetja

                                      Të jemi apo të mos jemi të gjelbër –

            kjo është pyetja

                                      Të tejkalojmë dështime, durojmë

            katastrofa, jetojmë mes tragjedive

                                      dhe të ndërtojmë themelin e një bote

            krejtësisht të re pa shikuar prapa ose pa

            shikuar interesa vetjake.

                                     Me të njëjtën masë të dedikimit

           të jemi të parët apo të fundit, më të lartit

           apo më të ulëtit, të luajmë të gjitha rolet, të konsiderojmë

           të gjitha rreziqet, të heqim dorë nga gjitha të mirat

                                     kjo do të thotë të jesh i gjelbër.

                                    Të pastrosh rrugën për të tjerët,

          t’ia zësh rrugën tjetrit në rreshtin e parë

          apo të fundit duke mos bërë tjetër pyetje

          përveçse ku është më e madhe dobia

          e përpjekjeve të mia

        Kjo do të thotë të jesh i gjelbër.

.

                           Vetëkënaqësia dhe ambicia personale janë vetëm kalimtare

                         hijet, borxhet e papaguara janë ato që rëndojnë votën.

                                     Të përqeshesh, fyhesh, përgojohesh,

           të kundërshtohesh e diskriminohesh dhe

           përsëri të fokusohesh në të mirën e përgjithshme – çfarë

           është me e mira për shoqërinë dhe biosferën

           kjo është të jesh i gjelbër.

                                     Pasiviteti, indiferenca nuk është opsion,

           sfidat janë të ditura, përgjegjësia

           e definuar mirë – detyra është

           fanari që ndriçon rrugën drejt

           qëllimit.

                                     Të integrohesh në kombin e gjelbër,

           të luftosh për ekuilibër, të jetosh në harmoni me

           natyrën, të mendosh me zemër e mendja, të mbështesësh

                                     zhvillimin e qëndrueshëm – kjo është të jesh

                                     i gjelbër.

                                     Jam i gjelbër sepse jam i gjelbër dhe kjo

                         e gjitha çfarë unë do të jem ndonjëherë:  vetëmohim,

           solidaritet, sakrificë, nocioni i një

                         bote më të mirë – kjo është të jesh

                                     i gjelbër.

LEAVE A REPLY