Arben  Prendi

Arben  Prendi

1092
0
SHARE

Arben Prendi ka lindur në Lezhë në vitin 1971.

Është pedagog pranë Departamentit të Letërsisë, në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, të Universitetit “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, që prej vitit akademik 1993-1994 e në vijim.

Anëtar i Senatit Akademik dhe njëkohësisht drejtues i departamentit të Letërsisë në këtë universitet.

Nga viti 2015 recensent i Buletinit Shkencor të Fakultetit të Shkencave Shoqërore të Universitetit “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, aktualisht anëtar i redaksisë së tij.

Nga viti 2016 anëtar i Bordit Editorial të revistave “Hylli i Dritës” dhe “Gegnia” në Shkodër.

Profili i tij akademik dhe kërkimor përfshin fushat: letërsi gojore  dhe letërsi shqipe.

Dr. Arben Prendi ka mbrojtur tezën e doktoraturës: “Ndërthurja e poetikave dhe çkodimi i realiteteve metafizike në romanin bashkëkohor” në vitin 2012, ndërsa titullin shkencor “prof. i asociuar” e ka fituar në vitin 2015. Ai ka publikuar artikuj shkencorë në revista brenda e jashtë vendit, si dhe ka referuar në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Është autor i disa studimeve letrare ku spikatin:

  • “Tekste në kontekste”, studime letrare, Naimi, Tiranë (2011). ISBN 978-9928-109-05-7
  • “Ndërthurja e poetikave dhe çkodimi i realiteteve metafizike në romanin bashkëkohor”, monografi, Fiorentia, Shkoder, (2015). ISBN 978-9928-191-19-9
  • “Probleme, autorë dhe vepra nga letërsia shqipe bashkëkohore” (2017). ISBN 9789928191632
  • “Fatos Kongoli”. Monografi. (2020). ISBN 9789951 777353

Ai është bërë i njohur edhe si shkrimtar përmes veprave:

“Të shtunën ndize një qiri”. Poezi, 1996.

“Vashat nguten me u bâ gra”. Poezi, 1998.

“Qirinj të ndezun për të gjallët”, Poezi, 2001.

“Vepra poetike I”. Poezi 2018.

“I ra mjegulla Buenës”. Tregime, 2022.

Arben Prendi was born in Lezha in 1971. He is a Professor at the Literature Department, at the Faculty of Social Sciences at the “Luigj Gurakuqi University” in Shkoder since 1993-1994.
He is a part of The Academic Senate and at the same time the Head of Literature Department in this University.
From 2015 he is a reviewer of the Scientific Bulletin of the Faculty of Social Sciences of the Luigj Gurakuqi University, and its Editorial Member.
From 2016, he is part of the Editorial Board of the Journals “Hylli i Drites” and “Gegnia” in Shkoder.
His academic and research profile include oral literature and Albanian literature.
He received his PhD in Literary Sciences at the Center for Albanological Studies in Tirana in 2012 with his Thesis : “The interweaving of Poetics and the Decoding of Metaphysical Realities in the Contemporary Novel” and received the title of Associate Professor at “Luigj Gurakuqi” University in Shkodër in 2015. He has published scientifical papers in journals in his Country and abroad, and part-took in National and International Scientifical Conferences.
He is Author of the several stidues, to name e few:
“Tekste në kontekste” (Texts in Contexts), Literary Studies, Tirana 2011. ISBN 978-9928-109-05-7
“Ndërthurja e poetikave dhe çkodimi i realiteteve metafizike në romanin bashkëkohor” (“The interweaving of Poetics and the Decoding of Metaphysical Realities in the Contemporary Novel”) A monograph, Shkodër 2015. ISBN 978-9928-191-19-9
“Probleme, autorë dhe vepra nga letërsia shqipe bashkëkohore”
(Problems, Authors and Works from Contemporary Albanian Literature) (2017), ISBN 9789928191632
“Fatos Kongoli”. A Monograph. (2020) ISBN 9789951 777353.

He is also known as a creative writer:
“Të shtunën ndize një qiri”. Poetry, 1996.
“Vashat nguten me u bâ gra”. Poetry, 1998.
“Qirinj të ndezun për të gjallët”, Poetry, 2001.
“Vepra poetike I”. Poetry 2018.
“I ra mjegulla Buenës”. Stories, 2022.

SHARE
Previous articleStefan Çapaliku
Next articleBlerim Valla

LEAVE A REPLY