Sabahudin Hadžialić

Sabahudin Hadžialić

2492
0
SHARE

Assoc. Prof. Dr. & Dr. Honoris Causa

Sabahudin Hadžialić je rođen 1960.g. u Mostaru, Bosna i Hercegovina, Socijalistička Federalna Republika Jugoslavija. Danas on živi u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. On je pisac, pjesnik, novinar, profesor, naučni radnik i urednik. Napisao je 24 knjige (poezije, proze, eseja kao i udžbenika za univerzitete u BiH i u inostranstvu) a njegov umjetnički i naučni rad je preveden na 25 svjetskih jezika i ob javio je knjige u BiH, Srbiji, Francuskoj, Švajcarskoj, SAD i Italiji. Član je najvažnijih udruženja i društava književnika u BiH, Srbiji i Crnoj Gori kao i Fondacija i Asocijacija širom svijeta. Kao profesor je predavao i još uvijek predaje na univerzitetima u BiH, Italiji, Litvaniji i Poljskoj. Detaljniji info: http://sabihadzi.weebly.com.

Sabahudin Hadžialić

Assoc. Prof. Dr & Dr. Honoris Causa

Sabahudin Hadžialić was born in 1960, in Mostar, SR Bosnia and Herzegovina, Socialist Federal Fepublic of Yugoslavia. Today he lives in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. He is a writer, poet, journalist, professor, scientist and editor. Wrote 24 books (poetry, prose, essays as well as textbooks for the Universities in BiH and abroad) and his art and scientific work is translated in 25 world languages and he published books in BiH, Serbia, France, Switzerland, USA and Italy. He is a member of major association of writers in BiH, Serbia and Montenegro as well Foundations and Associations worldwide. As professor he was teaching and still does at the Universities in BiH, Italy, Lithuania and Poland. Detailed info: http://sabihadzi.weebly.com.

ČUDAN SAN

Ruke u pijesku

duboko

Krvave

obje.

Pokušavam pijesak doseći

dubinom pritiska

sve dok ne osjetih

bol.

Dva plava oka ka tebi

duboka

Krvava

oba.

Pokušavam te vidjeti

očajnim suzama nošen,

ali…

van horizonta si bila.

Avaj!

Prišla si mi sa leđa

i rukama

zagrlila

Svijet!

DUHOVI I BOGOVI

Ne znam kako

da preživim sopstvenu smrt!?

Jer, ona se približava

neumitno

želeći

moj 21 gram.

Duha!

Da li ste znali

da u trenutku smrti

bivamo lakši za 21 gram?

Duha!

Odmah mi je lakše

jer

taj 21 gram

ipak ostaje dio

energetskog bića jačeg i od smrti.

Boga?

Možda, ako ga ima?

FILMOVANA REALITY

Sumorna slika

vlastitog otiska vremena

koje to jeste,

u liku koji to nije,

očajno traži

nju!

Kraljica Elizabeta,

Katarina, Nikolajevna,

princeza Dajana,

Fatima nestaju pred

očima suludih hordi.

Ostajem sam

na razmeđi slutnje

i pokušavam odgonetnuti

namjere njihove.

Virtualna stvarnost irealnog svijeta

filma nije ništa drugo

do lažna slika stvarnog svijeta

koja zavarava kretnje sluge pokornog.

Mene!

Nje nema više!

Da li će je biti?

Pitanje je zameo vjetar.

 Sačekaću dok oluja prođe

i pokušati maestralom uvalu naći,

kao i mjesto gdje je sretoh.

Bosu i nagu.

Onomad.

On the stage!

NASTAVI SPAVATI,

SNJEGULJICE

Njene oči su

plamteće bile

u rasutim snovima mojim.

Nisam se čudio

tom liku iz bajke

koji sam

kreirao.

Jedino što me

je boljelo

je bila njena slika

na svim javnim mjestima.

Od podzemne željeznice i sve

do obližnje žičare.

Otišao sam do

vlastite sjene

i rekao joj:

„Izbrisaću te

kao da te nikada nije ni bilo?!“

Nasmiješila se i otišla dalje,

ka obližnjem billboardu, uz riječi:

„Zaboravljaš, maestro, da onoga

trenutka

kada sam nastala

tvoj naum je prestao.

Ljepota je in the eye of the beholder.

Gledaoca, ovaj put!“

Uzeo sam kist

I zario ga u ruku kojom sam je nacrtao.

Nećeš više!

STRANGE DREAM

Hands buried in sand

Deep

…..

Blood stained hands.

Both.

I try to reach the bottom of the sand pit

digging deep,

feeling pain.

….

Two blue eyes

deep dive

towards you.

Blood shot eyes.

Both.

Carried on the wave of desperate tears,

I try to catch a glimpse of you,

however

you disappeared behind a horizon.

Alas!

You drew near, furtively

and embraced

The World!

GODS AND SPIRITS

I don’t know

how to survive

my own death!?

She is coming closer

wanting to suck in

21 grams

of my Soul!

Did you know

that at the very moment when we die

we are 21 grams lighter?

21 grams of our Soul!

Instantly I feel much better

because

21 grams

remain

as a part of energy field

stronger than death itself.

God?

Perhaps, if the God exists

REALITY FILMED

Dismal image

of my own imprint in time

that’s real

inside the vision that-  isn’t,

is desperately in search for

Her !

Queen Elizabeth,

Chatherine, Nikolajevna,

Princess Dianna,

Fatima

Disappear in front of the eyes

of wild hordes.

I remain alone

trembling with trepidation

trying to figure out

what is it that they want?

Virtual reality of a surreal film-world

is nothing more than

a treacherous impersonation of a real world

that deceives me

a Servile Servant!

..

She’s gone!

Will she ever come back?

The question is swept by the wind.

I’ll wait for the storm to calm

and try to catch the mistral wind to find a cove,

and search for the place where I met her.

Barefoot and naked.

Back in the day.

On the stage!

HUSH, HUSH … MY DEAR SNOW-WHITE

In my scattered dreams

I remember

the fire in her eyes.

I did not question

this fairy-tale character

crafted – by me.

The one thing that hurt me

was her  image

displayed all over.

In the underground stations

and

 drawn on cable-cars.

I walked up to

my owns shadow

and said:

“I will erase you

as if you never existed ?!”

She smiled and walked away,

towards the nearest billboard, and said:

‘You forget, maestro,

that in the moment of my creation

all your intentions died.

The beauty is in the eye of the beholder.

in this case – the spectator!”

I took the brush

and stabbed the hand that created her.

There you are!

SHARE
Previous articleNdrek Gjini
Next articleSarandë Kika Bahtiri

LEAVE A REPLY