Safet Spahiu

Safet Spahiu

740
0
SHARE

Profesor ordinar

1 . Was born in Prizren – Kosovo

Since 1994 lives in Gostivar – Macedonia

2 . Education 1981 – 1985 Graduated from the Academy of Arts at the University of Prishtina, Department of Graphic Design in the class of Professor Shyqri Nimani in University of Prishtina

3 . Postgraduate Qualification 2000 Graduated in postgraduate studies at the Department of Graphic Design in the class of Professor Shyqri Nimani in University of Prishtina

4 . Professional careers Since 1998 Graphic Design lecture at the Faculty of Arts at the State University of Tetovo 1999 Member of the Presidency of the Association of Fine Arts of Macedonia “Draudacum” based in Gostivar . 2007 Get decision for Assistant professor at the State University of Tetovo 2007/12 Member of the Presidency of Fine Arts Association of Macedonia (DLUM) 2007/10 Dean of the Faculty of Arts at STU – Tetovo 2013 Elected Associate Professor at the State University of Tetovo 2013/15 Graphic Design lecture at the Faculty of Arts at the University AAB – Prishtina – Kosovo

5 . Personal Exhibitions: He has held 18 personal exhibitions both in the country and abroad

6 . Group Exhibitions: Participated in many collective exhibitions at home and abroad. As in: Macedonia, Kosovo, Albania, Germany, France, Bulgaria, USA, Argentina, Turkey, South Korea, United Arab Emirates etc. . . .

7 . Art Colony and symposiums Participated in many Art Colony and symposiums at home and abroad.

8 . Awards: 1995 Prize ” Flaka e Janarit ” – Gjilan – Kosovo 2000 Prize ” Pedagog i dalluar ” in FFA – Tetovo – Macedonia 2000 Prize “Ars Albanica “ – Pristina – Kosovo 2007 Prize ” Lazar Lecinovski ” DLUM – Skopje – Macedonia 2008 Prize “For his contribution to the SUT” – Tetovo – Macedonia 2010 Prize ” November Prize ” AAM Draudacum – Macedonia 2012 Prize “Global Art Competition “KOSOVA ART – Prishtina – Kosovo

CURRICULUM VITAE

SAFET SPAHIU

U lind në Prizren – R. e Kosovës,

prej vitit 1994 jeton në  Gostivar – R. e Maqdonisë së Veriut

2. Arsimimi      1981 – 1985 Diplomoi në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, në degën e Dizajnit grafik, në klasën e prof. Shyqri Nimani.

3. Kualifikimi

pasuniversitar

  • Diplomoi në studimet pasuniversitare në Fakultetin e Arteve në katedrën e Dizajnit Grafik në klasën e prof. Shyqri Nimani në Universitetin e Prishtinës

4. Karriera

 profesionale

1999/         Anëtar i kryesisë së shoqatës së artistëve figurativë të Maqedonisë “Draudacum”.

1998 Prej vitit 1998 ligjëron në drejtimin e Dizajnit grafik në Fakultetin e Arteve pranë Universitetit të Tetovës

2007 Zgjidhet në thirrjen docent pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës

2007/12 Anëtar i kryesisë së shoqatës së artistëve figurativë të Maqedonisë (DLUM)

2007/10 Dekan i Fakultetit të Arteve në Universitetin e Tetovës

2013/16 Ligjëron në Fakultetin e Arteve në Universitetin AAB në Prishtinë – R. e Kosovës

5. Ekspozitat Ka realizuar 18 ekspozita personale si në vend ashtu edhe jasht vendit.

               Pjesëmarrës në shumë ekspozita kolektive në vend dhe jashtë vendit si në: Kosovë, Shqipëri, Gjermani, Francë, Turqi, Bullgari, Argjentinë, SHBA, Kore e Jugut,  Emiratet e Bashkuara Arabe etj.

6. Koloni të Artit

    Simpoziume Pjesëmarrës në shumë koloni të artit dhe simpoziume si në vend ashtu edhe jasht vendit.

7. Shpërblimet:

1995              Shpërblimi “Flaka e Janarit” Gjilan

2000             Shpërblimi “Pedagog i dalluar” në F. A. F. -Tetovë

  • Shpërblimi “Ars Albanica” Prishtinë

2007 Shpërblimi “Lazar LeqinovskiSHAFM  Shkup

2008 Shpërblimi  për kontributin e dhënë në USHT – Tetovë

2010 Shperblimi “Shpërblimi i Nentorit”  SHAFM  Draudacum

2012 Shpërblimi “Gara e Artit Global” KOSOVA ART Prishtinë

Kontakti:

                          tel.: ++ 389 (0)70 206 988

e-mail: saspahi@yahoo.com

SHARE
Previous articleAVNI SPAHIU- Intervistë
Next articleHaqif Mulliqi

LEAVE A REPLY