Artan Balaj

Artan Balaj

2975
0
SHARE

Artan Balaj

Photo Credits to Fahredin Spahija
Artist vizual

I lindur me 1977 në Prishtinë/Kosovë. Jeton dhe vepron në Antwerpen, Bruksel/Belgjikë. Ka përfunduar nivelin Bachelor dhe Master në Fakultetin e Arteve – dega e pikturës në Universitetin e Prishtinës. Po ashtu ka përfunduar kurse të Fotografisë dhe për Menaxhim të Kulturës. Ka qenë autor, drejtor dhe projekt menaxher i disa projekteve. Momentalisht punon si trajner i stafit në Parlamentarium – Qendra e Vizitorëve të Parlamentit të Evropës në Bruksel/Belgjikë. Paraprakisht ka punuar si: Projekt Menaxher dhe Drejtor Artistik në kompaninë e marketingut “The Group” në Prishtinë/Kosovë, asistent i lëndës së Anatomisë Plastike në Universitetin AAB në Prishtinë. Fitues i programit JFDP nga American Councils në Arizona State University, Arizona dhe University of Kansas, Kansas në SHBA.

E-mail artan.balaj@gmail com
Website www.artanbalaj.com

EKSPOZITAT PERSONALE

2014 “Hiding in Plain Sight” Utrecht/Holand
Cultural Building V420, Cultural Foundation “La Casa Holandesa -Terra dell’Arte”
2012 “Reflections” Bruksel/Belgjikë
Shërbimi Social i Hebrejve dhe Ambasada e Kosovës në Bruksel
2010 “The Young Europeans” Belforte del Chienti/Itali
MIDAC, International Dynamic Museum of Contemporary Art
2009 “Alien” Tecate/Meksikë
La Galeria de la Ciudad de Tecate
2007 “Urban Culture and Subcultures II” Aiud/Rumani
Inter-Art Gallery
2007 “Urban Culture and Subcultures I” Nowy Targ/Poloni Galeria “Jatki”
2007 “The Others” Prishtinë/Kosovë
“Modelarium” Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
2005 “N. V.” Rahovec/Kosovë
Galeria e arteve e Qendrës së Kulturës
2005 “Kosova Nuda Veritas” Prishtinë/Kosovë
Galeria e Ministrisë së Kulturës “Qafa”

SHPËRBLIMET

2009 “Branding Kosovo” nga Diego Hurtado de Mendoza fitoj shpërblimin
* BEST OPERA PRIMA në sekcionin e dokumentarëve
Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Potenza 2009, Itali
2006 “Salloni i Nëntorit XXXI” Galeria e Arteve e Kosovës – Prishtinë/Kosovë
* Best Painting prize
2005 “Bienalja Ndërkombëtare e Arteve Bashkëkohore”, Arad/Rumani
* Special Prize for Young Artist

EKSPOZITAT PERSONALE & AKTIVITETET TJERA

2015 – “Daemons and Shell script” M HKA – Museum of Contemporary Art Antwerpen, Antwerpen Belgjikë; 2014 – “Startersprijs Academie” Juri i ekspozitës së studentëve në Koninklijke Academie Voor Schone Kunsten, Antwerpen Belgjikë; “Inter-art & Jacek”, The National History Museum of Transylvania – Cluj-Napoca/Romani; 2013 – “Freedom and art without borders”, Parlamenti Evropian, Bruksel/Belgjikë; 2011 – “Terra dell’Arte – Artists’ Land”, Gallery of the City, Municipal Institute of Art and Culture – Tijuana, Baja California, Meksikë; 2010 – “Gjon Mili”, Galeria e Arteve e Kosovës, Prishtinë/Kosovë; “White Wedding”, Think Tank “The Center” Bruksel/Belgjikë; “White Wedding”, Galeria e Ministrisë së Kulturës “Qafa” Prishtinë/Kosovë; 2009 – “Salloni i Nëntorit 2009”, Galeria e Arteve e Kosovës,Prishtinë/Kosovë; “Inter-Art” International Art Collection” Time Gallery” Wiena/Austri; 2008 – “Branding Kosovo” Film dokumentar FABRICA – Research Centre of Benetton, Prishtinë/Kosovë -Treviso/Itali; “Inter-Art” international exhibition – The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC/SHBA; “Biennale Puglia 2008” Bienale, Bari/Itali; “Exception”, Museum of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad/Sërbi; 2007 – “M.Mulliqi – Prize 2007”, Galeria e Arteve e Kosovës, Prishtinë/Kosovë; “Vangjush Mio”, Korçë/Shqipëri; “ART AIUD 07” Festivali internacional i dokumentarëve dhe fotografive artistike Aiud/Rumani; “History and the Construction of Memory” Workshop, Beograd/Serbi; “A friendly mess”, Mengeš/Sloveni; “Prezentacje Nowotarskie XVI”, Galeria “Jatki” Nowy Targ/Poloni; Konkursi verës Jidvai, Alba Julia, Transylvania/Rumani; Happening gjat “INTER-ART XII”, Aiud/Rumani; Kampi artistik international & Ekspozitë “INTER-ART XII”, Inter-Art Galery Aiud/Rumani; Kampi artistik international Karlik Evi Kappadokia/Turqi; “Simbolet e Kosovës”, Galeria e Arteve e Kosovës, Prishtinë/Kosovë; 2006 – “M.Mulliqi – Prize 2006”, Galeria e Arteve e Kosovës, Prishtinë/Kosovë; “Java e kulturës shqiptare në Maqedoni”, Skopje/ Maqedoni; “28 Nëntori”, Gostivar/ Maqedoni; “Salloni i Nëntorit 2006”, Galeria e Arteve e Kosovës, Prishtinë/Kosovë; “Inter -Winter” Kampi artistik international & Ekspozitë Galeria “Zoya” Warsaw, Białowierza/ Poloni; “Festari 2006” Kampi artistik, “Shtëpia e Fellbahut” Therandë/ Kosovë; “ART AIUD 06” Festivali internacional i dokumentarëve dhe fotografive artistike Inter-Art Galery, Aiud/Romani; “INTER-ART XI”Kampi artistik international + Ekspozitë, Inter-Art Galery, Aiud/Rumani; “128 Vjetori i Lidhjes Prizrenit” Hamami i Prizrenit, Prizren/Kosovë; “Dita e Prishtinës” Museu i Kosovës , Prishtinë/Kosovë; 2005 – “ART AIUD 05” Festivali internacional i dokumentarëve dhe fotografive artistike , Inter-Art Galery; Aiud/Rumani; Quarantine Island International Symposium + Ekspozitë, Urla- Quarantine Island/Turqi; International Biennale of Contemporary Arts*, Arad/Rumani; “Kolonia artistike 2005”, Galeria e arteve e Qendrës së Kulturës, Rahovec/Kosovë; Kampi artistik “Gostivari 2005 ”, Gostivar/Maqedoni; 2004 – “Art, jo arm”, Art Gallery Vizioni i Ri 2000+, Gjakovë/Kosovë; “Dita e Flamurit”, Gostivar/Maqedoni; “28 Nëntori”, “Shtëpia e Fellbahut” Therandë/ Kosovë; “Java e Dizajnit Kosovar 2004”, Galeria e Arteve e Kosovës, Prishtinë/Kosovë; “11 shtatori”, Galeria e arteve e Qendrës së Kulturës, Rahovec/Kosovë; “Kolonia artistike 2004”, Galeria e arteve e Qendrës së Kulturës,Rahovec/Kosovë; “Gjon Mili”, Galeria e Arteve e Kosovës, Prishtinë/Kosovë; “Pop Idol” Skenografia, Qendra e Kulturës , Prizren/Kosovë; “Tri Harqet”, Fakulteti i Arteve të Bukura , Tiranë/Shqipëri; “Kursi 2003”, Museu i Kosovës , Prishtinë/Kosovë; 2003 – “Menaxhimi i artit dhe kulturës I” Workshop, SOROS, Ohër/Maqedoni ; “Universiteti Veror 2003”, Universiteti i Prishtines, Prishtinë/Kosovë; “Menaxhimi i artit dhe kulturës II” Workshop, SOROS, Prishtinë/Kosovë; “Salloni Nëntorit”, “Shtëpia e Fellbahut” Therandë/ Kosovë; “Kolonia artistike 2003” Galeria e arteve e Qendrës së Kulturës, Rahovec/Kosovë; “Festari 2003” “Shtëpia e Fellbahut” Therandë/ Kosovë; “Open Talk”Projekt multimedial, Prishtinë, Pejë, Gjakovë…/Kosovë; 2002 – “Open Talk Projekt multimedial”, Prishtinë, Pejë, Gjakovë…/Kosovë; “Ekspozitë e Fakultetit të Arteve dhe Fakultetit të Arkitekturës”, “Modelarium” Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe ArkitekturësPrishtinë/Kosovë; “Universiteti Veror 2002”, “Université Marc Bloch”, Strasburg/Francë; “Artistic Mobility Contemporary Utopia: situations” Palais Universitaire, Apollonia, Zone d’Art, Strasburg/Francë

The Glorification of Divine image

What he wants to tell us with his language of colors and creativity is akin to silent infrasonic chiming with the images from within projected into canvas. Artan Balaj emerges in the time when visual Arts in Kosova oscillates between visible and invisible, lethargy and peculiar rebellion, between that in what we are used to name traditional and contemporary with his seal stamping idiosyncratic accent in transformed drawing from classicism into shape and fussed medium that he consumes with the articulated craftsmanship and inspiration from real, surreal, till occultist abstraction, which distinguishes him from other artists in its quintessence, distinguishes him also on his transcendental lyricism and urban engagement for illumination of his art and similar in the hush and actual cultural paralyses.

From all what the art consumer might grasp; is esoteric, sacral dimension in the possible presentation of silent reality, displaying infra and ultrasonic vibrations in the form of drawing of electromagnetic waves of sound, which peaks us with the tongue of bells, to awake us fro lethargy, then through reflections (Albedo effect), through fear, reality and meta-reality which pulled as a theatre curtains and says all play in refined artistic language, manifesting collective silence on diverse phenomenon of biologic nature(spermatozoids and ovum), physical nature (sounds and forms), spiritual nature (fear, darkness and light) and optical (color, nuance and perspective) which emerges as a first material layer manifested in canvas.

What for me makes Artan Balaj, distinst, is combinatory craft of styles, mediums, techniques, individual artistic liberty, courage and lyricism of this expression and absoluteness in his creativity, which inaugurates the tracks and offers options to newer generations, not pioneering in something new but as a proclamation of something different seeing plentitude of space in the artistic sky, to illuminate another star and glorify that Divine image.

Fahredin Shehu
May 2006-April 2007
Rahovec-Prishtine
————————————————–

Glorifikimi i imazhit hyjnor

Ajo çka dëshiron të na thotë me gjuhën e tij të ngjyrave dhe kreativitetit, sikur kumbon heshtëshëm me vale infrazanore dhe imazhe nga mbrendësia e tij e projektuar në pëlurë, Artan Balaj na vjen në kohën kur arti pamor në Kosovë oscilon ndërmjet të dukshmes dhe të padukshmes, letargjisë dhe rebelimit të mirëfillët, ndërmjet asaj që jemi mësuar t’i themi tradicionale dhe bashkëkohore me vulen e tij duke vënë theks të veçantë në vizatimin e transformuar nga klasicizmi, në trajtën dhe mediumin e kombinuar të cilin me sukes e konsumon për ta artikuluar mjeshtrinë dhe frymëzimin në formën reale, surreale e deri te abstrakcioni okult, gjë që ate e dallon nga artistët tjerë në kuintesencë, e dallon edhe për kah lirika transcendetnatle dhe angazhimi urban për iluminimin e artitit të tij dhe të ngjajshëm në heshtjen dhe paralizën aktuale kulturore.

Prej gjithëe asaj që mund të vërej një pëlqyes arti, është dimensioni sakral esoterik, në të mundshmen e prezantimit të një realiteti të heshtur, duke na i shfaqur vibrimet infra dhe ultrazanore në formë të vizatimit elektromagnetik të valeve të zërit, të cilat na flasin me gjuhën e këmbanës, për të na zgjuar nga letargjia, pastaj nëpërmjet refleksioneve (efektit të Albedos), të frikës, realitetit dhe një meta-realiteti i cili si perdet e teatros tërhiqet dhe e thotë tërë shfaqjen në gjuhën e rafinuar artistike, e manifeston heshtjen kolektive për fenomenet e ndryshme të natyrës biologjike (spermatozoidet dhe vezorët), të natyrës fizike (zërat dhe format), të natyrës shpirtërore (frikën, errësirën dhe dritën) dhe të asaj optike (ngjyra, nuanca dhe perspektiva) që del si shtresë e parë materiale, e dukshme, e manifestuar në pëlhurë.

Ajo që për mua, Artan Balajn, e bën të veçantë, është mjeshtria kombinatorike e stileve, mediumeve, teknikave, liria individuale artistike, guximi dhe lirika e kësaj shprehjeje dhe siguria në kreativitetin e vetë, e cila hap shtigje dhe jep opcione gjeneratave më të reja, jo si themelues i dickasë së re, por si proklamues i dickasë ndryshe, duke e parë hapsirën e mjaftueshme në qiellin artistik, për ta iluminuar edhe një yll dhe për ta madhështuar atë imazh Divin.

Fahredin Shehu
maj 2006-prill 2007
Rahovec-Prishtine

05-wish-you-were-here-i

05-wish-you-were-here-ii

06-after-all-i

06-after-all-ii

06-fly-away

07-bac-u-kry

07-sextreme-i

08-jimi-hendrix

09-exceed-ii

09-shkeputja

010-evolution-ii

LEAVE A REPLY