Nikollë Loka

Nikollë Loka

2373
0
SHARE

 

Nikollë Loka, poet

Biography

 

Nikollë Loka was born in Mirdita on March 25, 1960.

Nikollë has written poetry and journalism early. In 1988 he was the winner of the second prize in publicity awarded by the newspaper “Zëri i Rinisë”.

He is author of five poetic volumes:

“People who grow old in the crossroads”, 1998;

“Violated time” 1999;

“Far from the Homeland”, 2001;

“A Rainbow Arch”, 2013;

“Next Time” 2015.

Participant in many poetic anthologies inside and outside the country.

Winner of many national awards in literary contests.

Second prize in the “Premio letterario-Terre Lontane, III edizione” in Italy, 2016.

Member of the Jury in In many literary competitions in the Albanian space.

Member of a very prestigious Jury at the International Poetry Festival “Veliero”, May 2017, in Torre Melisa of Calabria in Italy.

 

 

 

Another time

You came to tell me that the word is windy

and doesn’t have a form.

A promise is a game,

Because the human and the dog are the same.

You came to tell me

that the time oldenst you trickily,

and the wrinkles in your forehead

are put stealthily,

telling you love words.

It is bringing me words

from an abbys to another one,

that time stays tightly in your puls.

In the ether another time is coming.

Your time with another sun,

and another moon.

 

 

Koha tjetër

Erdhe të më thuash

se fjala është e ajrtë

e nuk ka formë.

Premtimi është një lojë.

Se qeni dhe njeriu

janë njësoj.

Erdhe të më thuash:

koha të plak me hile,

dhe rrudhat në ballë

ti vë tinëzisht,

duke të thënë

fjalë dashurie.

Po më çon fjalë

hon më hon,

se koha rri ngushtë

në pulsin tënd.

Në eter

një kohë tjetër po vjen.

Koha jote

me një tjetër diell,

me një tjetër hënë.

 

 

I’ve seen in the midnight

I’ve seen in the midnight

the mysitic sky on the ground laying.

Above it the starst got drunk with air,

and go and come on something hidden.

And thousands of butterflies completed

with colours an empty space.

I’ve come down seven stairs

under seven sky shadows,

where clouds crashed

in the sea shore like waves.

I’ve crashed with my foot my own shadow,

just when it came near me.

I crashed it without any hurt.

 

Kam parë në mesnatë

Kam parë në mesnatë

qiellin mistik

për tokë të shtrirë.

Mbi të yjet deheshin

me frymë,

dhe shkonin e vinin

mbi një të fshehtë.

E mijëra flutura mbushnin

me ngjyra

një hapësirë të zbrazët.

Kam zbritur shtatë shkallë

nën shtatë hije qiejsh,

ku retë përplaseshin

në breg

si dallgë.

Kam shkelur me këmbë

hijen time peng,

sapo më erdhi pranë.

E shkela pa dhimbje.

 

 

 

The magnet of the soul

A wave of your soul was burned with thirst,

and that fire made the sky blue.

I have turned into a stone

that waits the other wave,

to clean off the passion

or the passion to clean me off,

In the mirror of time

you embroider the blue,

from my stone,

violet water dropm

and the blue blood

that you mention so many times,

I feel how it dripps amongst seas.

That blueness set under the skin,

the heart drowns in the lake.

In seven sources

that come from the same rock

my soul mentions you.

And your sky remained

just like a cloud,

a magic of your eyes a mirror.

My magnet soul that attracts

you, your magnet

soul that only pushes me.

 

Magneti i shpirtit

Një dallgë e shpirtit tënd

u dogj me etje,

e ajo flakë

e bëri qiellin blu.

Jam kthyer në shkëmb

që pres dallgën tjetër,

ta shuaj pasionin

ose ai të më shuaj.

Në pasqyrën e kohës

ti blunë e qëndis,

nga shkëmbi im

ujë manushaqesh rrjedh,

dhe gjakun blu

që aq shpesh ma përmend,

ta ndjej

si të rrjedh nëpër dej.

Ajo kaltërsi

vendosur nën lëkurë,

zemrën ta mbyt në liqen.

Në shtatë burime

që dalin nga një gur,

shpirti im të përmend.

E qielli yt

mbeti veç një re,

magji e syve tu

një pasqyrë.

Shpirti im magnet

që të tërheq,

shpirti yt magnet

që veç më shtynë.

 

Translator: Laureta Rexha

 

SHARE
Previous articleRodolfo Häsler
Next articleSllobodan Vukanoviq

LEAVE A REPLY