Alma Braja- Albania/ Greece

Alma Braja- Albania/ Greece

2819
1
SHARE

Alma Braja u lind në Gjirokastër më 1974. Që prej vitit 1993 jeton dhe punon në Athinë, Greqi. Ka studiuar për profesione turistike dhe vitet e fundit punon në një agjensi turistike. Kontaktin e parë me poezinë e pati në moshë të re. Pak para se të nisej për Greqi, punoi si spikere në radio Gjirokastra. Pas shumë vitesh pune, pati përsëri kontaktin e dytë me poezi. Ashtu si ajo thotë, ishte poezia që e gjeti. Krijime të saj janë botuar në tri antologji, njëra në anglisht, si edhe në gazeta e revista letrare në Shqipëri dhe Kosovë .Revista Akademia, Exlibris, Ilz dhe Mapo. Poashtu edhe në portale si GazetaObserver.com;
DritarjaOnline.com; Atunis.com, Revista letrare.com, si edhe në Poiein.gr. Vëllimi i saj i parë do të botohet së shpejti.

Më në fund!

Të gjesh atë që kurrë nuk ke kërkuar.
Më në fund!
Të thuash se e tashmja
ka një shprehje të përshkruajë paqen e shpirtit.
E të të pëshpërisë në vesh:
“Më në fund!”
Të marrësh frymë ndryshe
e të ndiesh atë që thuhet vetëm me tri fjalë:
“Më

fund!”
Të dijë pastaj vetja
se asnjëherë nuk do të ketë fund
ajo që të bëri të belbëzosh pas pëshpëritjes:
“Më në fund!”
E të dijë mendja
se zgjidhje më të mirë nuk do të gjejë në të ardhmen
as në të shkuarën
përveç përjetimit të një çasti
që i përket së tashmes
e që përmes një prekjeje në kohë
diti të pohojë:
“Më në fund!”

At last!

To find what you have never asked.

At last!

To say that the present

has an expression to describe the peace of the soul

whispering in your ear:

“At last!”

To breathe differently

and to feel what is being said only by the words:

“At

last! “

To know then the self

that there will never be an end

to what made you stutter, after whispering:

“At last!”

And the mind will know

that better solution cannot be found in the future

nor in the past

except experiencing that moment

which belongs to the present

and through a timely touch

knows how to admit:

“At last!”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY