One Day by Fahredin Shehu

One Day by Fahredin Shehu

1227
0
SHARE

in Estonian by Martyna Kokotkiewitz

One Day

When the sky re-acquires its blueness

and the Ozone drops down the clouds

to wash our wounds

I shall wait men to deliver

their last sermon

or

a farewell speech

One day, I may sing since

I know the song but my voice

fails to hit the last octave

despite that I shall continue

the tweet will follow

and

neutralize my hissing and chirping

On that day, we shall observe

mists of perfume forming

the beauty and pleasure

equal to none

On that day, in the light

I shall dwell

Üks päev

Kui taevas on saanud oma sinisuse tagasi

ja Osoon kukutab pilved alla

nii et need pesevad meie haavad

Ma jään ootama, et mehed toimetavad

oma viimast jutlust

või

hüvastijätukõne

Üks päev võin ma laulda sest

Ma tean laulu, aga minu hääl

ei taba viimast oktaavi

vaatamata sellele jätkan ma

ja piiksatus järgneb

ja

neutraliseerib minu susinat ja sirinat

Sel päeval märkame

kuidas parfüümid moodustavad

ilu ja naudingut

millegi muuga võrreldamatut

Sel päeval,valguses

Mina püsin

LEAVE A REPLY