John Yamrus- dy poezi në shqip- Përktheu: Fahredin Shehu

John Yamrus- dy poezi në shqip- Përktheu: Fahredin Shehu

1870
0
SHARE

at the doctor’s today,

one of the nurses
wanted to
meet
me.

she said she
had all my
books,

which had to be
a lie, but it
was okay,

because she was pretty
and didn’t laugh
when the
doctor

had me take off my shirt,
drop my pants
and cough.

 

Sot te mjeku,

Njëra nga infermieret
dëshiroi
të më
takonte.

Ajo tha se
i ka të gjitha librat
e mia,

që duhet të ishte
gënjeshtër, por
në rregull,

sepse ajo ishte e bukur
dhe nuk qeshi
kur
mjeku

kërkoi nga unë ta heq këmishën,
hedh pantalonat
dhe kollitem.

 

 

if

you
want
your poems

to
be
real…

live them.

don’t
write
them.

 

 

nëse

dëshiron
poezitë
tuaja


jenë
të vëreta…

jetoji ato.

mos
i
shkruaj.

 

 

http://www.johnyamrus.com/index.html

SHARE
Previous articleIvan Hristov
Next articleAnca Mihaela Bruma

LEAVE A REPLY